MOJA FILOZOFIA:

“Neexistujú dva rovnaké problémy, a preto nehľadajte riešenie toho Vášho na internete, ale opýtajte sa mňa”

Otázky & Odpovede

Pár faktov z praxe!

Vo svojej advokátskej kancelárii poskytujem svojim klientom individuálne právne poradenstvo najmä so zameraním na rodinné a občianske právo, pričom v tejto oblasti je mojou snahou čo najviac vyhovieť individuálnym požiadavkám klientov, hoci ide o špecifické oblasti práva pri ktorých je potrebné mať nielen právne vedomosti a skúsenosti, ale aj schopnosť citlivo vnímať delikátne problémy klientov.

Súčasťou mojej odbornej praxe je aj poskytovanie komplexného právneho servisu pre obchodné spoločnosti a podnikateľov, počnúc získaním oprávnenia na podnikanie až po zabezpečenie poradenstva v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch,  pracovno – právnych predpisoch a všetkých oblastí práva, ktoré sa dotýkajú obchodných vzťahov a tiež aj právne služby pri potencionálnych problémoch pri vymáhaní pohľadávok vzniknutých z obchodných vzťahov.

Najdôležitejšie je nájsť efektívne riešenie pre Vaše problémy a nie len odstraňovať následky

Počas svojej odbornej praxe som sa  venovala developerským projektom hlavne so zameraním na cestovný ruch a participovala som na projektoch rozvoja cestovného ruchu v oblasti Vysokých Tatier. Zabezpečovala som komplexný právny servis počnúc ich výstavbou cez komplexnú správu a údržbu až po ich predaj.

Súčasťou mojej praxe bola aj obhajoba klientov v rámci trestného konania ako aj zastupovanie poškodených osôb, ktorým bola trestným činom spôsobená či už škoda na zdraví alebo na majetku.

SLUŽBY PRE FIRMY →
PRACOVNÉ PRÁVO →
OBČIANSKE PRÁVO →
NEHNUTEĽNOSTI →
RODINNÉ PRÁVO →
VYMÁHANIE POHĽADÁVOK →
EXEKUČNÉ KONANIE →
SPRÁVNE A DAŇOVÉ PRÁVO →
CUDZINCI →
NA STIAHNUTIE →
BLOG →
NEWSLETTER →
PRIDAŤ HODNOTENIE →

“Poskytujem právne služby vo všetkých
hlavných právnych oblastiach”

Telefón: 0908 369 688, Email: kocikova.advokat@gmail.com, Adresa: Štefánikova 813/4, 020 01 Púchov (oproti budove Nového divadla v Púchove)

MOJA OBLASŤ PRÁVA

Služby pre firmy

Služby pre firmy, a to od založenia až po ich zánik, ako aj podpora a rady počas podnikateľskej činnosti

pozrieť viac

Pracovné právo

Poradenstvo pre zamestnancov ako aj zamestnávateľov, pomoc pri neplatných skončeniach pracovného pomeru

pozrieť viac

Občianske právo

Zastupovanie klientov v sporovom ako aj nesporovom konaní pred súdom, poradenstvo pri hroziacich súdnych sporoch

pozrieť viac

Nehnuteľnosti

Všetky druhy zmlúv a dohôd súvisiacich s nehnuteľnosťami, ako sú kúpne, darovacie a zámenné zmluvy, nájomné zmluvy a …

pozrieť viac

Rodinné právo

Pomoc pri riešení všetkých problémov, ktoré sa vyskytujú takmer vo všetkých rodinách a a partnerských vzťahoch

pozrieť viac

Vymáhanie pohľadávok

Pomoc pri tak mimosúdnom ako aj súdnom vymáhaní pohľadávok, podávanie nárhov na vydanie platobných rokazov v upomínacom konaní

pozrieť viac

Exekučné konanie

Poskytovanie poradenstva tak povinným ako aj oprávneným v rámci exekučného konania, elektronická komunikácia s exekútormi a súdmi

pozrieť viac

Správne a daňové právo

Právne poradenstvo najmä v oblasti stavebníctva tak pri výstavbe rodinných domov ako aj väčších nehnuteľností a daňové poradenstvo

pozrieť viac

ČO POVEDALI MOJI KLIENTI:

„Ďakujem pani doktorke za pomoc a tiež za veľmi ľudský prístup k riešeniu mojich pre mňa najdôležitejších problémov v živote. Prisupovala ku mne nie len vysoko profesionálne, ale aj mimoriadne citlivo“

Miroslava Matláková, Súkromná osoba

Pani Kočíková nám pomohla ako firme I – TRADING,s.r.o. vymôcť od neplatiča 25 000€ pohľadavku. Bolo to v roku 2016 a teda Pani Kočíkovú môžem len odporučiť.

Matej Ištván, itrading.sk

„Veľmi kvalifikované zastupovanie pred súdom ako aj pri rokovaniach s mojimi obchodnými partnermi“

Ing. Michal Mravčák, ORIMEX,s.r.o.

Chcete pridať hodnotenie? – Pridať hodnotenie

Sídlo na Google Mapy

OBJEDNAŤ SA NA KONZULTÁCIU

Ak máte záujem o konzultáciu, tak si dohodnite stretnutie telefonicky, alebo prostredníctvom tohto formulára. Za konzultáciu sa účtuje za každú začatú hodinu suma 60eur. Telefón 0908 369 688. Email kocikova.advokat@gmail.com

    (Údaje budú použité len za účelom komunikácie)