Odmena za poskytnuté právne služby klientovi sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom ako zmluvná odmena pred poskytnutím právnej služby v súlade s vyhláškou Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z., jej výška je závislá od náročnosti a zložitosti právneho riešenia.

– Osobná konzultácia v advokátskej kancelárie (zistenie skutkovej veci, návrh riešenia veci a predpokladaná kalkulácia v prípade zastupovania vo veci). – 60eur

– Telefonická konzultácia telefonicky, e-mailom, prostredníctvom videohovoru – 60 eur (platba vopred)

– Konzultácia a následné vypracovanie písomného stanovisko so zhrnutím skutkového stavu, možnými spôsobmi riešenia veci a návrh riešení – 110 eur

– Trestne konanie – vždy podľa individuálnej dohody a obtiažnosti- minimálna záloha 500 eur

– Zastupovanie v civilnom konaní (rodinné, občianske a obchodné právo) – 70 eur/hodina alebo podľa vzájomnej dohody

– Zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra k vrátane súdneho poplatku 430 eur

– Vypracovanie zmlúv o prevode nehnuteľností s autorizáciou, konzultáciou, návrhom riešení – 220 eur podľa zložitosti zmluvy/dohody

– Zmeny v obchodnej spoločnosti – od 130 eur + súdny poplatok

– Konzultácia osobne v čase od 18.00 hod v pracovné dni, počas víkendu, sviatkov – 90 eur

Advokátska kancelária JUDr. Martina Kočíková, nie je platcom DPH a vyššie uvedené ceny sú ceny bez DPH.

Ak klient neuhradí dohodnutú odmenu, resp ak klienta zastupujem na súde a nie je odmena dohodnutá, tak odmena za právne služby bude vypočítaná a účtovaná v zmysle vyhlášky 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.