Odmena za poskytnuté právne služby klientovi sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom ako zmluvná odmena pred poskytnutím právnej služby v súlade s vyhláškou Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z., jej výška je závislá od náročnosti a zložitosti právneho riešenia.

– vypracovanie zmlúv o prevode nehnuteľností – od 200 €
– zmeny v obchodných spoločnostiach ( so správnym poplatkom) – od 150 €
– vypracovanie právnej analýzy – od 50 €/hodina
– poradenstvo bez právnej analýzy – 60 €/ hodina
– založenie sro – od 300 €
– likvidácia spoločnosti – od 300 €
– zastupovanie v rodinných veciach – od 50 €/hod alebo dohodou
– zastupovanie v súdnom konaní – od 50 €/hod alebo dohodou

Advokátska kancelária JUDr. Martina Kočíková, nie je platcom DPH a vyššie uvedené ceny sú ceny bez DPH.