Ak máte záujem o konzultáciu, tak si dohodnite stretnutie telefonicky, alebo prostredníctvom tohto formulára. Za konzultáciu sa účtuje za každú začatú hodinu suma 60 eur. Telefón 0908 369 688. Email kocikova.advokat@gmail.com

    (Údaje budú použité len za účelom komunikácie)